6 rodzajów powszechnie segregowanych odpadów handlowych

Udostępnij:

Chociaż istnieją różne sposoby klasyfikowania odpadów handlowych, firmy mogą odnieść się do wytycznych rządu brytyjskiego dotyczących kategorii odpadów. 

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe

Sektor budowlany w Wielkiej Brytanii jest największym użytkownikiem surowców w kraju, a także produkuje największy strumień odpadów pod względem tonażu brutto. W 2016 r. całkowita produkcja odpadów w Anglii została oszacowana na 189 mln ton - około 61% (120 mln ton) pochodziło z budowy, rozbiórki i wykopów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe można dalej posegregować na następujące kategorie:

 • - Materiały izolacyjne i azbestowe
 • - Beton, cegły, płytki i ceramika
 • - Drewno, szkło i tworzywa sztuczne (z wyłączeniem odpadów opakowaniowych)
 • - Mieszanki bitumiczne (znane również jako mieszanki asfaltowe), smoła i miał węglowy
 • - Odpady metalowe i kable
 • - Gleba i gleba zanieczyszczona
 • - Cement
 • - Farby i lakiery
 • - Uszczelniacze i kleje

2. Pojazdy i odpady oleiste

Odpady z pojazdów i oleje odnoszą się do pojazdów wycofanych z eksploatacji, które nie nadają się już do użytku, a także ich części i elementów zużywalnych, takich jak:

 • - Opony
 • - Filtry powietrza
 • - Poduszki powietrzne
 • - Klocki hamulcowe
 • - Katalizatory
 • - akumulatory samochodowe
 • - Szkło samochodowe, tworzywa sztuczne oraz metale żelazne i nieżelazne.

Kategoria ta obejmuje również odpady płynne z pojazdów, takie jak:

 • - Oleje hydrauliczne
 • - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • - oleje izolacyjne i przekładniowe
 • - Paliwa, płyny hamulcowe i płyny przeciw zamarzaniu.

Odpady płynne powinny być przechowywane w zbiornikach lub beczkach zapewniających ich bezpieczne usunięcie w celu przetworzenia i ponownego wykorzystania.

3. Sprzęt elektryczny 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) obejmuje szeroki zakres rodzajów odpadów, takich jak:

 • - Sprzęt elektryczny z materiałami niebezpiecznymi lub odpady POPs, które obejmują piankę izolacyjną, płytki drukowane, kable, plastikowe obudowy i środki zmniejszające palność.
 • - Telewizory, monitory komputerowe, projektory i inne urządzenia wyświetlające.
 • - Chłodziarki, zamrażarki, agregaty chłodnicze i klimatyzacyjne klasy przemysłowej.
 • - Wentylatory przemysłowe.
 • - Pralki, suszarki bębnowe, zmywarki do naczyń, urządzenia do gotowania i inne duże urządzenia gospodarstwa domowego.
 • - Urządzenia elektryczne typu domowego.
 • - Żarówki i lampy.
 • - Baterie.

Sprawdź również: Wywóz śmieci Otwock.

recykling

4. Recykling mieszany na sucho (odpady opakowaniowe i surowce wtórne)

Suchy recykling mieszany to szeroki termin, który odnosi się do szerokiej gamy czystych odpadów recyklingowych, które można łatwo ponownie wykorzystać lub przerobić na inne towary lub ich podstawowe materiały. Przykłady suchego recyklingu mieszanego obejmują:

 • - Czyste materiały opakowaniowe, takie jak pudełka, pojemniki, butelki i słoiki.
 • - Materiały papierowe, takie jak karton, gazety i czasopisma.
 • - Puste opakowania zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi, np. puszki po farbach i pośrednie pojemniki na materiały sypkie.
 • - Pojemniki z tworzyw sztucznych, takie jak butelki na wodę, kartony po mleku i opakowania po kanapkach.

5. Odpady medyczne i powiązane odpady (odpady niebezpieczne)

Zagrożenia dla zdrowia i skażenia związane z odpadami medycznymi lub klinicznymi - szczególnie podczas pandemii COVID-19 - sprawiają, że szczególnie ważne jest właściwe sortowanie tych odpadów. Typowe przykłady odpadów klinicznych obejmują:

 • - Opatrunki zewnętrzne i środki ochrony osobistej (PPE), takie jak maski, fartuchy i rękawiczki, które nie zostały skażone płynami ustrojowymi.
 • - Odpady higieniczne, takie jak pieluchy i wkładki inkontynencyjne.
 • - Niebezpieczne i inne niż niebezpieczne odpady leków.
 • - Niebezpieczne i inne niż niebezpieczne odpady gipsowe, takie jak formy z klinik dentystycznych i tym podobne.

6. Specjalna uwaga: Odpady organiczne

Chociaż nie są one wymienione w wytycznych rządowych, odpady organiczne są kolejną powszechną kategorią odpadów, która stwarza problemy, jeśli nie jest właściwie posortowana. W związku z tym, że każdego roku marnuje się ponad 4,5 miliona ton żywności, firmy muszą kontrolować wykorzystanie zasobów żywnościowych i zapewnić, że wszelkie zgniłe mięso, kawałki warzyw i inne odpady żywnościowe są sortowane i przekazywane do zakładu recyklingu żywności. 

Więcej do przeczytania na https://wotwocku.info/

0 Komentarze