Kancelaria patentowa pomoże w uzyskaniu patentu

Udostępnij:

Patent jest wyłącznym prawem przyznanym wynalazkowi. Innymi słowy, patent jest wyłącznym prawem do produktu lub procesu, który z reguły jest nowym sposobem na wykonanie określonego działania lub oferuje nowe techniczne rozwiązanie konkretnego problemu. Aby uzyskać patent, informacje techniczne o wynalazku muszą zostać ujawnione publicznie we wniosku patentowym.

Do czego upoważnia patent?

Właściciel patentu może udzielić innym stronom pozwolenia lub licencji na korzystanie z wynalazku na wspólnie uzgodnionych warunkach. Może również sprzedać swoje prawo do wynalazku innej osobie, która następnie staje się nowym właścicielem patentu. Po wygaśnięciu patentu ochrona wynalazku wygasa, a ten staje się własnością publiczną; oznacza to, że każda osoba może wykorzystywać wynalazek do celów komercyjnych.

Właściciel patentu ma prawo decydować, kto może korzystać z opatentowanego wynalazku w okresie, w którym wynalazek jest chroniony. Innymi słowy, ochrona patentowa oznacza, że wynalazek nie może być wytwarzany, wykorzystywany, dystrybuowany, importowany lub sprzedawany przez innych na skalę handlową bez zgody właściciela patentu. Patenty mogą być udzielane na wynalazki w dowolnej dziedzinie technologii - od codziennych przyborów kuchennych po chip nanotechnologiczny. Wynalazkiem może być wyrób - na przykład taki jak związek chemiczny lub proces wytwarzania określonego związku chemicznego. Wiele produktów zawiera szereg wynalazków. Na przykład laptop może być kojarzony z setkami wynalazków współpracujących ze sobą. Istnieje wiele warunków, które należy spełnić, aby uzyskać patent. Wynalazek powinien zawierać element nowości, cechę, nieznaną w całej istniejącej wiedzy w odpowiedniej dziedzinie techniki. Ten zestaw istniejącej wiedzy nazywa się „stanem techniki”. Wynalazek powinien mieć zastosowanie przemysłowe, co oznacza możliwość jego zastosowania w celach przemysłowych i biznesowych, oprócz zjawiska czysto teoretycznego, lub być użyteczny.

Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawca może przygotować i złożyć wniosek patentowy. Biorąc jednak pod uwagę złożoność dokumentów patentowych i niezbędne umiejętności prawne, zaleca się zasięgnięcie porady kancelarii patentowej podczas przygotowywania wniosku. Rzecznicy patentowi, mogą pomóc w procesie patentowym, aby przejście przez cały proces było łatwiejsze i prostsze. Rzecznik patentowy jest jedynym, który może pomóc opracować strategię ochrony wynalazku wszystkimi rodzajami własności intelektualnej i doradzić we wszystkich obszarach prawa patentowego. Pomoc obejmuje wyszukiwanie obszarów, które mogą podlegać patentowi, a także samo zgłoszenie wniosku do urzędu. Kancelaria wskaże nam zaawansowane strategie, które pozwalają chronić pomysł z patentu, umowy o zachowaniu poufności i utrzymanie tajemnicy handlowej. Kancelaria może zapewnić nam ochronę prawną i wszelką pomoc w składaniu wniosków, kiedy prawo dotyczące naszego wynalazku jest łamane przez podmioty i osoby trzecie. Ostatecznie kancelaria pomoże nam w analizie i pisaniu pism, jeśli chodzi o udostępnienie patentu innym podmiotom.

Artykuł zewnętrzny

0 Komentarze