Każdy kraj, aby poprawnie funkcjonować musi pobierać stosowne podatki i opłaty. Istnieje niezliczona ilość nazw takich opłat i dotyczą one różnych sektorów gospodarki  danego kraju. Jednym z elementów, który ma duży udział we przychodach budżetu państwa jest akcyza. Podatek ten dotyczy dóbr, które nie stanowią potrzeb pierwszego rzędu i , które sa konsumowane na masową skalę. Akcyza jest stosunkowo łatwa do pobrania. Głównym założeniem ściągania tej opłaty jest ograniczenie popytu na niektóre z konsumowanych masowo dóbr. Do takich produktów należą m.in. samochody, alkohol, tytoń, ale są to tylko niektóre z produktów, na które nałożona jest akcyza, inaczej zwana podatkiem akcyzowym. Opłata ta doliczona jest również do ceny paliwa czy też energii. I choć nazwa akcyzy jest wszystkim dobrze znana to czy wiemy coś więcej na jej temat? Oto jaki proces przeszła akcyza, zanim przybrała aktualną formę.

Podatek akcyzowy w Polsce

Historia akcyzy w naszym kraju sięga czasów, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, jednak aktualne zasady nakładaniapodatku akcyzowego  zostały ustanowione po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. To właśnie wtedy większość przepisów i regulacji finansowych w naszym kraju uległo dużej zmianie.

A jak było wcześniej?

Co ciekawe w latach 1918-1939 akcyzą były objęte również inne produkty. Należały do nich m.in.: Oleje mineralne, kwas octowy, drożdże, napoje winne czy też piwo i cukier oraz energia elektryczna.

Podatek akcyzowy na samochód w Polsce

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

- import niezarejestrowanego samochodu na terenie Rzeczypospolitej polskiej

- pierwsza sprzedaż niezarejestrowanego wcześniej pojazdu

- nabycie wewnątrzunijne (czyli kiedy auto przemieszczane jest z terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej na teren Polski)

Jakie są aktualne stawki akcyzy w Polsce na rok 2018?

W tym roku mamy do wyboru dwie stawki akcyzy na samochody. Pierwsza z nich to:

 - 3,1 % wartości samochodu, jeżeli pojazd ma silnik o pojemności do 2000 cm3

- 18,6% wartości samochodu, jeżeli pojazd ma silnik o pojemności powyżej 2000 cm 3

Jak więc wyliczyć teraz akcyzę?

Załóżmy, że nasz samochód kosztował 40 tys zł (według aktualnego kursu złotego) i ma pojemność silnika mniejszą niż 2000 cm3.

Wykonujemy działanie 40x3,1%= 1240zł – tyle wynosi podatek akcyzowy na zakupiony przez nas samochód.

A gdzie uregulować należną akcyzę?

Tak jak w przypadku wielu przepisów finansowych, i te o akcyzie uległy zmianie. Do 2017 roku podatek akcyzowy trzeba było zapłacić w Urzędzie Celnym. Po zmianach, akcyzę od aut osobowych w Polsce uiszcza się w Urzędzie Skarbowym. Co ważne, istnieje możliwość załatwienia tej sprawy przez internet, używając Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Materiał podparty merytorycznie artykułem z auto-online.pl

0 Komentarze