Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak wybrać najkorzystniejszy sposób?

Udostępnij:

Współwłasność nieruchomości to stan prawny, który występuje stosunkowo często. Charakteryzuje się tym, że żadna osoba nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem własności, który znajduje się we władaniu kilku osób. Takie ukształtowanie prawa współwłasności w polskim porządku prawa cywilnego rodzi często wiele trudności, dlatego zniesienie współwłasności nieruchomości może okazać się właściwym wyjściem dla wielu osób. Poniższy artykuł przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty procesu znoszenia współwłasności nieruchomości. Z pewnością przedstawione tutaj informacje okażą się nieocenioną pomocą dla wszystkich osób, które chciałyby znieść stan współwłasności nieruchomości.

W jaki sposób dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości? 

Osoby planujące znieść współwłasność nieruchomości w pierwszej kolejności powinny zdecydować się na wybór formy aktu notarialnego bądź wstąpić na drogę sądową. Jeśli współwłaściciele podejmą decyzję o zniesieniu współwłasności nieruchomości poprzez umowę, powinni pamiętać, że ustawodawca przewidział w tym przypadku formę szczególną, jaką jest akt notarialny. Zgodne oświadczenia woli wszystkich współwłaścicieli odnosić powinny się do chęci zniesienia współwłasności oraz sposobu jej dokonania. Zniesienie współwłasności nieruchomości w polskim prawie cywilnym może odbyć się na trzy sposoby. Poprzez sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych środków ze względu na wielkość udziałów, oddanie nieruchomości we władanie jednemu ze współwłaścicieli, który będzie miał obowiązek spłaty pozostałych oraz poprzez podział rzeczy wspólnej. Sposób zniesienia współwłasności nieruchomości zależy więc od indywidualnych preferencji współwłaścicieli, powinni zdecydować się na najkorzystniejszą dla siebie formę.

Zniesienie współwłasności nieruchomości w przypadku braku zgody jednego ze współwłaścicieli 

Zniesienie współwłasności nieruchomości może okazać się kłopotliwe, dlatego w takich wypadku swoje usługi oferuje profesjonalna kancelaria prawna, której zespół prawników wyspecjalizował się w znoszeniu współwłasności nieruchomości. W przypadku, gdy przynajmniej jeden ze współwłaścicieli nie zgadza się dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości w dany sposób, zastosowanie znajduje tryb sądowy. Ze stosownym wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości wystąpić może każdy współwłaściciel. Warto zaznaczyć, że w przypadku wybrania drogi sądowej sąd rozstrzygać będzie także w kwestiach związanych z nakładami, które współwłaściciele poczynili na wspólną nieruchomość.

Artykuł partnera

0 Komentarze