Nazwa firmy - o czym pamiętać od strony prawnej i w CEIDG?

Udostępnij:

Chcesz założyć firmę i zastanawiasz się nad odpowiednią dla niej nazwą? Pamiętaj o kilku kwestiach prawnych, związanych bezpośrednio z nazwą działalności.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, twoją firmą jest twoje imię i nazwisko. Oczywiście nazwa może zawierać również fantazyjne sformułowanie, bądź informacje na temat profilu wykonywanej przez ciebie działalności, ale zawarcie w niej imienia i nazwiska jest koniecznością. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możesz figurować tylko jeden raz, nawet, kiedy prowadzisz kilka firm, zatem poważnie zastanów się nad wyborem nazwy. Wniosek uwzględnia również możliwość podania skróconej nazwy działalności, która - dla odmiany - nie musi zawierać imienia i nazwiska, jednak nazwą tą nie możesz posługiwać się na fakturach.


Spółka cywilna, a wspólnikami osoby fizyczne? W takim razie jej nazwa koniecznie musi zawierać imiona i nazwiska każdego ze wspólników, z obowiązkowym zachowaniem nazwy „spółka cywilna” lub skrótu s.c. Spółki rejestrowane w KRS posiadają konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy - może to być spółka z o.o., S.A. lub spółka jawna. W przypadku tej ostatniej w nazwie także musi znaleźć się nazwisko choćby jednego wspólnika. Spółka partnerska to nazwiska wszystkich partnerów, bądź jednego partnera z dopiskiem „i partnerzy” (taką spółkę stworzyć mogą jedynie przedstawiciele wolnych zawodów). Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne powinny posiadać w nazwie nazwisko osoby, która odpowiedzialna jest majątkowo za zobowiązania spółki. Jeśli to właśnie cała spółka jest tak zwanym komplementariuszem, winno się podać po prostu jej pełne oznaczenie razem z formą prawną. W przypadku, gdy za finanse odpowiada spółka z o.o., zamiast nazwiska konkretnej osoby musi wystąpić jej nazwa. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nie muszą zawierać w oznaczeniu nazwisk akcjonariuszy i udziałowców - w tym wypadku „określenie” firmy jest dowolne. Weź pod uwagę, że nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd pod względem zakresu jej działalności. Jeśli prowadzisz pasmanterię, nie powinieneś nazywać jej „Zdrowym Ząbkiem”, to chyba oczywiste. Kategorycznie zabronione jest także podszywanie się pod innego przedsiębiorcę. Sprzedając chipsy nie wolno ci wykorzystać nazwy Lays, która od dawna już funkcjonuje. Istnieje także kilka zastrzeżonych określeń, które mogą używać wyłącznie podmioty do tego zobligowane. Wśród nich znajduje się chociażby „bank” czy „klinika”. Masz już nazwę? Świetnie! Ale czy twój pomysł na pewno nie został wykorzystany już kilka lat (albo miesięcy!) temu, przez inną firmę zagraniczną lub polską? Najlepiej, jeśli sprawdzisz dostępność rejestrową znaku towarowego. Możesz uczynić to w Urzędzie Patentowym lub dzięki wyszukiwarce UE przez internet. Uprzednie sprawdzenie, czy nazwa nie jest używana i zarejestrowana przez kogoś innego, jest konieczne dla bezpieczeństwa twojej działalności. W przypadku zajętej nazwy, najlepiej pokusić się o wykorzystanie innego z pomysłów.

0 Komentarze