Notariusz – zawód zaufania publicznego

Udostępnij:

Często słyszmy, że ktoś wykonuje zawód zaufania publicznego. Co to tak właściwie w praktyce oznacza? Osoby, których profesja zaliczana jest do zawodów zaufania publicznego, nie pracują tylko i wyłącznie dla własnego zysku. W takich wypadkach istotne jest także wykonywanie swoich obowiązków w imię wyższych wartości, które mają zaspokoić potrzeby społeczeństwa np. ochrona życia ludzkiego w przypadku lekarzy. Jednym z zawodów zaufania publicznego jest także notariusz. Jakie są obowiązki notariuszy i w jakich sytuacjach możemy się do nich zwrócić o pomoc?

Zawód notariusza

W języku profesjonalnym mówi się, że notariusz wykonuje pewne czynności prawne, kiedy klienci (zwani w języku prawniczym stronami) chcą nadać formę aktu notarialnego danej sytuacji. Najczęściej korzystamy z usług notariusza w momencie podpisywania różnorodnych umów dotyczących nieruchomości (chodzi tutaj przede wszystkim o kupno i sprzedaż). Notariusze na terenie całej Polski mają taki sam zakres usług.

Jeżeli zakładamy spółkę, chcemy sporządzić testament czy pełnomocnictwo, to także musimy wtedy skorzystać z pomocy notariusza. Notariusz może także przeprowadzać sprawy spadkowe, ponieważ ma prawo do sporządzania tak zwanego poświadczenia dziedziczenia.

Korzystając z usług notariusza warto umówić się na spotkanie informacyjne, podczas którego notariusz wprowadzi nas w zasady czynności prawnej oraz zapozna nas z listą dokumentów, jakie będą wymagane w danej sytuacji. Takie spotkanie informacyjne powinno być bezpłatne. 

Kluczowe w pracy notariusza jest zachowanie tajemnicy notarialnej. Notariusz nie może udzielać żadnych informacji dotyczących przeprowadzanych spraw, inaczej może stracić prawo do wykonywania zawodu, czyli zostanie skreślony z listy notariuszy. Jest to tak zwany obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (podobną sytuację mają np. lekarze). Między innymi dlatego profesja notariusza jest zaliczana do zawodów zaufania publicznego. Dewizą każdej kancelarii notarialnej powinny być poniższe słowa, zaczerpnięte ze strony krakowskinotariusz.pl: 

notariusz

Jak zostać notariuszem?

Notariusz musi mieć ukończone studia wyższe z zakresu prawa. Uzyskanie tytułu magistra to jednak nie wszystko. Aby móc wykonywać ten zawód należy zdać egzamin, który pozwoli kandydatom na ukończenie aplikacji notarialnej, trwającej obecnie 3 lata i 6 miesięcy. Po zakończeniu aplikacji czeka nas kolejny egzamin zawodowy. Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli spełnimy wszystkie wymagania, możemy zacząć pracę w kancelarii notarialnej. Większość czynności prawnych, które wykonuje notariusz, ma miejsce właśnie w kancelarii notarialnej. Są jednak takie sytuacje, które zmuszają do pracy poza kancelarią np. gdy jedna ze stron nie może się stawić w określonym miejscu ze względu na stan zdrowia (jednak musi wtedy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie).

W pracy notariusza bardzo ważne jest ciągłe doszkalanie się. Kluczowa jest także bardzo dobra znajomość prawa, które ciągle się zmienia. Dlatego osoby, które myślą o profesji notariusza, muszą liczyć się z tym, że po ukończeniu studiów nie można spocząć na laurach.

0 Komentarze