PIT-28 – jakie ulgi i w jaki sposób je odliczyć?

Udostępnij:

​Osoby, które osiągają przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, są zobowiązane do corocznego rozliczenia ich na druku PIT-28. Rozliczenie to pozwala na odliczenie pewnych przysługujących ulg, które omówimy w tym krótkim artykule. 

Jakie ulgi można rozliczyć w deklaracji podatkowej PIT-28?

Osiąganie przychodów opodatkowanych ryczałtem daje pewne ograniczenia w zakresie ulg, odliczeń i sposobów rozliczenia. Przede wszystkim nie daje możliwości rozliczenia wszystkich ulg oraz ogranicza prawo do skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyjątkiem są dochody z najmu, poddzierżawy, dzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Podatnik rozliczający się za pomocą zeznania podatkowego PIT-28 może dokonać odliczenia ulg, takich jak:

 • - Ulga na internet (przez dwa lata następujące po sobie),

 • - Ulga rehabilitacyjna (leki, użytkowanie samochodu i zakup sprzętu do rehabilitacji),  

 • - Ulga abolicyjna, 

 • - Ulga termomodernizacyjna, 

 • - Ulga mieszkaniowa - kontynuacja odliczeń z poprzednich lat podatkowych, 

 • - Odliczenie składek ZUS społecznych (od przychodu) i zdrowotnych (od podatku),

 • - Darowizny na cele kultu religijnego bądź pożytku publicznego, 

 • - Ulga na krew - honorowi dawcy krwi, 

 • - Ulga B+R, 

 • - Odliczenie wpłat na przyszłą emeryturę do IKZE, 

 • - Darowizny sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych, 

 • - Darowizny na walkę z pandemią.

Ulgi podatkowe dzielą się one na te, które odliczane są bezpośrednio od kwoty podatku oraz te, które odlicza się od osiągniętych przychodów. Są idealnym sposobem na obniżenie kwoty podatku, jednak bardzo ważne jest, aby posiadać dowody poniesienia wydatków oraz dokumenty uprawniające do skorzystania z każdej z ulg. 

Z jakich ulg nie można skorzystać w PIT-28?

Zeznanie podatkowe PIT-28 wyklucza możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz ulgi na nowe technologie. Osoby osiągające przychody z działalności gospodarczej czy jako wspólnicy spółki cywilnej czy jawnej lub osoby osiągające przychody z najmu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dzieci. Możliwe jest ono jedynie w sytuacji osiągania innych przychodów, np. z pracy na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowy zlecenie. Takie przychody rozliczane są na deklaracji PIT-37 i w załączniku PIT/O istnieje możliwość skorzystania z wyżej wymienionych ulg. 

W jaki sposób skorzystać z ulg i odliczeń w deklaracji PIT-28?

Ulgi i odliczenia, które przysługują podatnikowi opłacającemu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczane są na specjalnym druku PIT/O, który stanowi załącznik do deklaracji PIT-28. Jednak nie wszystkie ulgi rozliczane są w tym załączniku. Ulga mieszkaniowa odliczona może być bezpośrednio w PIT-28, a dokładnie w części D.2. Do tego celu sporządzany jest także PIT/D. Wskazując wszystkie ulgi w załączniku PIT/O, w samej deklaracji PIT-28 dokładnie w części D powinny znaleźć się one w łącznej wartości.

Artykuł partnera

0 Komentarze