Nowoczesne strategie rozwoju pracowników, w szczególności na szczeblu managerskim, wymagają odpowiednich narzędzi. Odpowiednio przygotowany proces wdrażania nowych strategii rozwoju, a także właściwie i rzetelnie przeprowadzone badania, testy czy spotkania, to źródło wymiernych informacji na temat poszczególnych pracowników. Uzyskany w ten sposób feedback służy za stworzenie strategii rozwoju, z uwzględnieniem zadań, które już spoczywają na danym pracowniku lub działań, które będzie musiał wykonać w przyszłości. Development Centre (w skrócie DC) odpowiada za tego typu działania, pomaga w skutecznym ukierunkowaniu pracownika, by realizował on wyznaczane przez zarząd cele, a także sprawnie i skutecznie zarządzał powierzonym mu zespołem.

 

W jaki sposób działa Development Centre?

Podstawowym narzędziem pracy stosowanym w procesie Development Centre są karty obserwacyjne, obejmujące kilka obszarów. Przede wszystkim przeprowadzane są testy osobowości, często także testy na inteligencję (w tym inteligencję emocjonalną, która wiąże się z umiejętnościami interpersonalnymi). W wielu miejscach umiejętność komunikacji odgrywa nadrzędną rolę. Zwłaszcza w przypadku stanowisk kierowniczych ważne jest, czy pracownik potrafi nie tylko komunikować się z zespołem, ale także złapać dobry kontakt z jego członkami. Obok indywidualnych testów, przeprowadzane są także spotkania, zarówno z poszczególnymi pracownikami, jak i ich grupą. Metoda Development Centre daje możliwość otrzymania informacji na temat praktycznych umiejętności pracownika. Często przeprowadzane są różnego rodzaju symulacje, czy przydzielane są zadania praktyczne. Stanowią źródło informacji na temat mocnych stron pracownika oraz elementów, które może polepszyć.

Indywidualny model działania dedykowany pracownikom

Wszelkie informacje, uzyskane na podstawie testów oraz spotkań, pozwalają na stworzenie indywidualnego modelu działania, który nastawiony jest na rozwój umiejętności danego pracownika oraz lepsze wykorzystanie doświadczenia, które posiada. Development Centre to nowoczesne podejście, które przede wszystkim nastawione jest na rozwój pracowników, nie ewentualne ich zastąpienie pracownikami o potencjalnie większym doświadczeniu. Zarówno pracodawc,a jak i pracownik cenią sobie przede wszystkim stałe relacje. Przekłada się to na efektywność, poczucie bezpieczeństwa, a nawet szacunek.

Development Centre - dla jakich obszarów jest przeznaczony?

Jedną z marek realizujących nowoczesne modele działania firm HR, jest firma Strategii Personalnych. Swoje działania opiera o najnowsze modele postępowania oraz testy. Chociaż system Development Centre przeznaczony jest praktycznie dla każdego typu firmy, w przypadku Strategii Personalnych następuje koncentracja wokół branży IT, która jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów pracy. W dużej mierze zmianie ulegają stanowiska wchodzące w skład firm IT, metody działania, a także sposób zarządzania zespołami. Wymaga to aktywnego działania w obszarze rozwoju i podnoszenia kompetencji.

 

0 Komentarze