VAT w Niemczech – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Udostępnij:

​Podatek od towarów i usług (czyli VAT) to obciążenie fiskalne, które obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, również w Niemczech. Organy skarbowe naszych zachodnich sąsiadów pilnują, żeby przedsiębiorcy w całym kraju i podmioty działające na jego terenie regularnie odprowadzały VAT od sprzedanych towarów i usług. Ile wynosi niemiecki VAT? W jaki sposób możesz go rozliczać?

Warto wiedzieć, że w Niemczech VAT znany jest także pod nazwą Mehwertsteuer. Został nałożony po dyrektywie unijnej z 1967 roku, zobowiązującej wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia takiego obciążenia fiskalnego. Niemcy muszą płacić VAT od 1968 roku.

Ile wynosi VAT w Niemczech?

Unijne przepisy sprawiają jednak, że nie każdy kraj musi mieć takie same stawki podatku VAT. Kraje stawiają więc na różnorodną wysokość tego obciążenia, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni dopływ środków do budżetu, a z drugiej – nie obciążać zbyt mocno podatników. W Polsce np. standardowa, regularna stawka VAT wynosi 23%. Jak natomiast jest w Niemczech?

Niemiecki fiskus wyróżnia dwie, standardowe stawki podatku VAT.

  • - Stawka podstawowa – objęte są nią prawie wszystkie usługi i towary, które sprzedawane są na terenie Niemiec. Wysokość podstawowej stawki niemieckiego VAT to 19 procent. Jeszcze doniedawna obowiązywała obniżona wartość (16%) ze względu na utrudniającą prowadzenie działalności gospodarczej pandemię.
  • - Stawka obniżona – to 7 procent od wartości określonego produktu. Tą stawką objęte są między innymi artykuły żywnościowe (poza napojami i posiłkami oferowanymi przez restauracje), sprzęt medyczny, transport pasażerski i usługi medyczne, ale też bilety na wydarzenia sportowe.

Niemcy mają także stawkę 0%, którą objęty jest transport wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy. Co do zasady, przepisy dotyczące podatku VAT są w Niemczech dość proste i nie powinny sprawiać problemu.

Jak rozliczać niemiecki VAT?

Deklaracje dotyczące podatku VAT w Niemczech również składa się droga elektroniczną (podobnie jak w Polsce), przy pomocy portalu rządowego ELSTER. Konieczne jest, aby podatnik zarejestrował się wcześniej jako przedsiębiorca świadczący usługi u naszych zachodnich sąsiadów i otrzymał tzw. umsatzsteuer czyli tamtejszy nr VAT-UE.

Do kiedy należy składać deklaracje? Inaczej niż w Polsce, konieczne jest złożenie deklaracji do 10 dnia każdego miesiąca. Z kolei do 25 dnia miesiąca trzeba poinformować fiskus o wykonanych transakcjach objętych podatkiem VAT, chyba, że w poprzednim miesiącu nie były wykonywane żadne transakcje. Obowiązkiem podatnika jest określenie, jaka stawka podatku VAT będzie odpowiednia do prowadzonej przez niego działalności. Następnie, po złożeniu deklaracji, podatnik ma obowiązek przesłać środki na podatek.

Podatek VAT i jego rozliczenie w Niemczech wymaga znajomości wielu przepisów i terminów. Z tego względu warto podjąć współpracę z doświadczonym biurem rachunkowym, które wyjaśni wszelkie wątpliwości związane niemieckim VATem i rozliczy nas zgodnie z określonymi normami.

Artykuł partnera

0 Komentarze