Payroll — jakie płyną z niego korzyści?

Udostępnij:

​Jedne z najważniejszych działów w każdej firmie, to dział księgowości oraz kadry. Ze względu na gromadzone dane wrażliwe, kluczowe jest, aby zachowana została poufność tych danych. W małych firmach, w których wszyscy się znają, nie zawsze ten warunek jest prosty do spełnienia. Dlatego dla bezpieczeństwa informacji coraz więcej pracodawców decyduje się na payroll, czyli powierzenie zadań płacowych zewnętrznej firmie.

Większe bezpieczeństwo, mniejsze koszty

Zatrudnienie pracowników do działu kadr i płac wiąże się z koniecznością comiesięcznego wypłacania wynagrodzeń oraz odprowadzania składek, co generuje niemałe wydatki. Należy liczyć się z tym, że pracownik może się rozchorować i pójść na dłuższe zwolnienie lekarskie, przez co pojawia się konieczność znalezieni kogoś na zastępstwo. Decydując się na Payroll Poland, nie trzeba się martwić przestojem w dziale kadr i płac, a zamiast tego zyskuje się pewność, że wszystkie zadania wykonywane są terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co więcej, nie będzie ryzyka, że treści umów czy wysokość wynagrodzeń zostaną ujawnione niepowołanym osobom. Dodatkowym atutem outsourcingu jest obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. 

Zalety zewnętrznej obsługi działu płac 

Pracownicy księgowości wyposażeni są w narzędzia, jakimi są specjalne programy, które umożliwiają m.in. wyliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich odprowadzanych składek. Jednak takie systemy muszą być regularnie aktualizowanie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przy outsourcingu pracodawca przestaję się przejmować tego typu kosztami, bowiem to nie on musi o nich pamiętać. Payroll oznacza również pełną odpowiedzialność firmy zewnętrznej za dokonane wyliczenia czy zgodność zawieranych umów z przepisami. Jeżeli chodzi o wspomnianą już oszczędność związaną z outsourcingiem, to według szacunków sięga ona około trzydziestu procent. 

Payroll to rozwiązanie dla małych, jak i dużych firm. Zapewnia poufność danych, terminowość wypłat i wzięcie na siebie odpowiedzialności przed urzędami za dokonane wyliczenia.

Artykuł partnera

0 Komentarze