Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Udostępnij:

​Program gwarancji faktoringowych to unikalne na skalę europejską rozwiązanie stworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z Polskim Związkiem Faktorów. Jego głównym celem jest poprawa dostępu firm do finansowania bez konieczności zwiększania przez nie zadłużenia.

Pandemia COVID-19 zachwiała płynnością finansową wielu przedsiębiorstw, stawiając ich przyszłość pod dużym znakiem zapytania.

Czym jest program gwarancji spłat limitów faktoringowych?

Program stanowi jeden z elementów pakietu pomocowego BGK. W przeciwieństwie do tradycyjnej formuły faktoringu, w przypadku gwarancji ryzyko limitów faktoringowych jest podzielone pomiędzy faktorów, a BGK. Gwarancje, do łącznej wartości 11,5 mld zł, udzielane są z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Gwarancja zabezpiecza maksymalnie 80 proc. wartości limitu, a jej wysokość może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że kwota limitu faktoringowego to nawet 250 mln zł. Gwarancjami mogą zostać objęte faktury wystawione po 1 marca 2020 r.

Program gwarancji spłaty limitów faktoringowych — dla kogo?

Z programu gwarancji faktoringowych mogą skorzystać firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. Usługa jest dostępna dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu.

Korzyści z programu

Programu gwarancji spłat limitów faktoringowych niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze to:

 • poprawa płynności finansowej;
 • atrakcyjne warunki finansowania: niższe koszty, wyższe limity i dłuższe okresy finansowania.
 • łatwiejszy dostęp do usług faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej;

Jak uzyskać gwarancję?

Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku. Obecnie BGK współpracuje z 14 faktorami:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. DNB Bank Polska S.A.
 8. ING Commercial Finance Polska S.A
 9. KUKE Finance S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGo S.A.
 14. Santander Factoring sp. z o.o.

Inne gwarancje BGK

Aby wesprzeć firmy działające w warunkach pandemii COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom, korzystanie nie tylko z programu gwarancji spłat limitów faktoringowych, ale także z: gwarancji de minimis, gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancji Biznesmax z dotacją, czy gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancje de minimis

Głównym celem gwarancji de minimis jest poprawa dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienie im oferty powszechnie dostępnych gwarancji spłat kredytów, które  wspierają rozwój przedsiębiorstw. Z programu mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.

Zakres gwarancji obejmuje ażdo 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalny okres trwania —  do 39 miesięcy. Gwarancje obecnie udzielane są bez opłaty.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego na zapewnienie płynności finansowej i obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Z programu mogą skorzystać średnie i duże firmy, które maja kredyty w złotówkach lub obcej walucie. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy.

Gwarancje Biznesmax z dotacją

Gwarancje Biznesmax z dotacją to produkt przeznaczony na zabezpieczenie spłaty kredytów, które  finansują rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP. Gwarancja może zabezpieczyć:

 • kredyty nieodnawialne w złotych,
 • kredyty obrotowe odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją, udzielone do końca 2020 roku,
 • kredyty inwestycyjne.

BGK udziela gwarancji bezpłatnie, a dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać na swój rachunek zwrot części zapłaconych odsetek. Jest to forma dotacji.  które będą formą dotacji.

Gwarancje spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

To gwarancje dla rolników (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, a okres:

 • do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych odnawialnych;
 • do 51 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych;
 • do 183 miesięcy albo 120 miesięcy (pomoc de minimis) dla kredytów inwestycyjnych.

Przedsiębiorca korzystający z gwarancji może otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu odnawialnego jako pokrycie kosztu części lub całości odsetek należnych od kredytu. Gwarancja jest bezpłatna. Wszystkie formalności związane z gwarancją załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Artykuł partnera

0 Komentarze